Historie

Jako fyzická osoba začal pan Miloš Matějka podnikat v oboru již v roce 1993. Společnost s ručením omezeným vznikla v roce 1999.

K 1. 4. 2010 společnost změnila právní formu podnikání ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.